1. VERSLO PROCESŲ IMITAVIMAS KAIP VERSLUMO UGDYMO METODAS

Jūs sužinosite kuo kiekvienam svarbus yra verslumas, kaip jis ugdomas, kokie vieno iš praktinių verslumą ugdančių metodų – realaus verslo imitavimo įmonės modelio – veiklos pagrindiniai bruožai.