1.3. Realų verslą imituojančių modelių pasaulinės patirties apžvalga

Realaus verslo procesų imitavimo modelių yra įvairių. Tai gali būti kompiuterinės imitacijos ar mokomosios parduotuvės, elgsenos imitavimas ar stalo žaidimai, imitacinės verslo įmonės kūrimas ir veikla bei kitos verslo imitacijos.

Egzistuoja įvairių kompiuterinių verslo žaidimų. Pavyzdžiui, internetinis verslo procesų imitavimo žaidimas „Kietas riešutas“, skirtas verslo pradmenims įtvirtinti, o verslo modeliavimo metodika „CESIM“ leidžia pavaizduoti verslo procesus taip, kad dalyviai pamatytų bei suprastų savo sprendimų priežastis, o taip pat jų pasekmes įmonei. Verslumo ugdymui gali būti pritaikytas tarptautinės logistikos valdymo kompiuterinis žaidimas ILGM ar kiti kompiuteriniai žaidimai (MESE, MARKETPLACE, ECOSYS).

Imitacinės verslo įmonės modelis (IVPMĮ arba kitaip VPMF –verslo praktinio mokymo firma) naudojamas nuo 1949 metų. Šiuo metu šis modelis pritaikytas 42 pasaulio šalyse ir kiekvienoje iš jų jis turi tam tikrų ypatumų, siejamų su šalies švietimo sistema, ūkio prioritetais bei verslo ir studijų sąlygomis. IVPMĮ darbo metodai priklauso nuo tikslinės grupės, pasirinkto veiklos modelio, specialybių, kurių studentams organizuojama ši praktika, bendradarbiavimo su verslo pasauliu, pasirinktos veiklos pobūdžio ir kitų veiklos sričių. Pavyzdžiui, Ispanijoje, Olandijoje, Kanadoje IVPMĮ modelis yra pritaikytas apmokyti bedarbius. Žinoma, tokį pasirinkimą lemia bedarbystės situacija šalyje. Prancūzijoje IVPMĮ apmokomi būsimieji ir esamieji įmonių darbuotojai. Darbdaviai siunčia kandidatą į IVPMĮ, ir ten, vietoj bandomojo laikotarpio įmonėje, VPMF specialistai įvertina jo pasirengimą dirbti. Be to, jau įmonėje dirbantį nuolatinį darbuotoją darbdavys gali siųsti į IVPMĮ patobulinti susijusių su jo darbu (ar papildomomis darbo funkcijomis) kvalifikacijų. Taip pat Prancūzijoje IVPMĮ modelis pritaikytas įkalintiesiems, o Latvijoje ir Olandijoje skirtas žmonėms, po ilgos pertraukos norintiems pradėti darbo veiklą. Ypač didelis dėmesys Olandijos IVPMĮ tinkle yra skirtas imigrantų adaptacijai šalies darbo rinkoje. Latvija savo IVPMĮ tinklą pradėjo kurti nuo pirmųjų dviejų firmų, skirtų neįgaliesiems, o Australijos IVPMĮ tinklo atstovai džiaugiasi įgyvendintu projektu, kurio metu vienoje jų kolegijoje buvo sudarytos sąlygos jaunoms motinoms, kurių mokymasis buvo nutrauktas, studijuoti ir įgyti patirties dirbant IVPMĮ.