5.4. IVPMĮ baigimo pažymėjimas

Studentams, baigusiems IVPMĮ, išduodamas įmonės baigimo pažymėjimas. Pirmoje pažymėjimo pusėje paprastai surašomi tokie rekvizitai: institucijos, išdavusios pažymėjimą pavadinimas ir firminis ženklas; IVPMĮ pavadinimas ir firminis ženklas; darbuotojo vardas, pavardė; darbo firmoje pradžia ir pabaiga; išvardijami įmonės skyriai ir dirbtos valandos kiekviename iš jų; studento galutinis įvertinimas. Kai kuriose Lietuvos IVPMĮ pažymėjime dar vardijami renginiai, kuriuos praktikantas organizavo ar kuriuose dalyvavo, skaitė pranešimus, kiti praktikanto nuopelnai, pavyzdžiui, jei šis darbuotojas buvo išrinktas geriausiu mėnesio ar metų IVPMĮ darbuotoju.

Nuo 2010 m. birželio mėnesio Lietuvos IVPMĮ tinkle pradėti taikyti vieningi IVPMĮ baigimo pažymėjimai pagal mokymo institucijų lygius (bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos). Pirmojoje pažymėjimo pusėje nurodoma nekeičiama informacija: „Simulith“ ir „Europen Pen International“ logotipai, dokumento pavadinimas ir keičiama konkreti IVPMĮ informacija: skyriai, bendras akademinių valandų skaičius, vieta papildomai informacijai apie praktikanto pasiekimus, IVPMĮ vadovo ir direktoriaus ar kitų įgaliotų asmenų pareigos, parašai ir kita papildoma informacija. Antroje pažymėjimo pusėje pildomi du lentelės laukeliai: „Veiklos sritys“ ir „Kompetencijos“, o lentelės pabaigoje laukelyje „Veiklos sritys“ galima įrašyti kitą veiklą (pagal poreikį). Kompetencijos, pateikiamos pažymėjime, gali skirtis, nes priklauso nuo konkrečių studento atliktų darbų ar jų įvertinimo.

Tad, Agroverslo korporacijos studentai ir praktikos vadovai turi teisę rinktis: taikyti savo sukurto dizaino pažymėjimus ar naudoti „Simulith“ centro siūlomus vienodus pažymėjimus, kuriuos gali rasti prisiregistravę prie „Simulith“ centro puslapio internete www.sl.viko.lt. Pažymėjimai paprastai išduodami tik gerai lankiusiems ir aukštą įvertinimą (nuo 8 iki 10)  gavusiems studentams.

Pažymėjimas, kaip praktinės veiklos įrodymas, būtų svarbus tolimesnėje studento darbinėje veikloje (ieškant darbo bei prisistatant darbdaviui). Dažnai ši praktika IVPMĮ tampa pirmąja studento darbine patirtimi, kuri paminima jo gyvenimo aprašyme. Pažymėjime pateikta informacija ir kompetencijos padėtų studentams jau po tam tikro laiko prisiminti konkrečius firmoje atliktus darbus ir tinkamai pristatyti darbdaviui savo turimus įgūdžius.