6.1. Tarpinis kompetencijų patikrinimų vertinimas (X)

Tarpinį kompetencijų patikrinimo įvertinimą lemia veiklos skyriuose ataskaitos ir jų pristatymas susirinkimų metu, studento savęs vertinimas, grupinis (komandinis) darbas ir jo vertinimas.