6.1.4. Grupinio (komandinio) darbo vertinimas

Komandinė veikla naudinga, kai reikalinga įvairių sričių informacija, žinios ir sugebėjimai, kai sprendimas nėra akivaizdus, kai problemai išspręsti ir tikslams pasiekti būtinos įvairios idėjos ir bendradarbiavimas. Tuo tarpu nesudėtingoms užduotims, paprastiems klausimams ir problemoms, kurių sprendimo būdas tikslus ir aiškus, ar problemoms, turinčioms logišką, subtilią priežastį, išspręsti pakanka ir individualių pastangų. Pagrindiniai komandos darbo principai yra bendradarbiavimas, įsiklausymas į kito komandos nario nuomonę, pasitikėjimas ir pripažinimas bei tarpusavio pagalba. Grupė laimėjimų dažnai pasiekia dėl darbuotojo atlikto individualaus darbo, o komandos darbo produktas – ir individualus, ir visos komandos veiklos rezultatas.

Svarbi grupinio darbo vertinimo problema – pasverti kiekvieno studento indėlį. Tai turi padaryti patys grupės dalyviai. Jie tai gali padaryti parašydami kitų grupės narių vertinimus, atsižvelgiant į kelis pagrindinius dalyvavimo aspektus:

  • kūrybiškumą,
  • savitarpio pagalbą dirbant,
  • sugebėjimą laikytis terminų.

Toks vertinimas dažniausiai atliekamas laisva forma (ne daugiau kaip 1 A4 lapas). Rekomenduojama taikyti įprastinę dešimties balų vertinimo skalę. Skyriaus grupės darbo pabaigoje studentai gali įvertinti savo ir kitų grupės narių bendradarbiavimą. Rekomenduojama užpildyti anketą (6.4 lentelė), kurios turinys bei vertinimo skalė turi būti pasirinkti bei aptarti ir suderinti su praktikos vadovu. Anketos duomenys apibendrinami ir aptariami skyriaus susirinkime. Pateiktame komandos bendradarbiavimo anketos pavyzdyje (6.4 lentelė) tarp priešingų teiginių yra šešių lygmenų skalė. Kiekvienas komandos narys turėtų apibrėžti skaičių, atitinkantį jo paties vertinimą.

 6.4 lentelė. Komandos bendradarbiavimo anketos pavyzdys

1. Mano idėjos ir pasiūlymai niekada nesulaukia tinkamo dėmesio.

1

2

3

4

5

6

Mano idėjos ir pasiūlymai visada sulaukia tinkamo dėmesio

2. Nemanau, kad komandos lyderis domisi mano idėjomis.

1

2

3

4

5

6

Manau, kad komandos lyderis yra labai susidomėjęs mano idėjomis.

3. Šioje komandoje nėra tinkamo bendradarbiavimo ir per mažai pagrįstų nutarimų.

1

2

3

4

5

6

Komanda puikiai bendradarbiauja ir priima pagrįstus sprendimus.

4. Komandos nariai neįtraukiami į juos dominančių klausimų aptarimą.

1

2

3

4

5

6

Komandos nariai įtraukiami į juos dominančių klausimų aptarimą.

5. Jaučiuosi nepatogiai, kai komandoje tenka kalbėti apie savo klaidas.

1

2

3

4

5

6

Komandoje jaučiuosi patogiai, čia galiu kalbėti apie savo padarytas klaidas.

6. Mūsų komanda nesugeba atvirai spręsti konfliktų ir iš jų pasimokyti.

1

2

3

4

5

6

Mūsų komanda sugeba atvirai spręsti konfliktus ir iš jų pasimokyti.

7. Negaunu pakankamai atsakomybės, kad galėčiau gerai dirbti ir toliau vykdyti savo darbą.

1

2

3

4

5

6

Gaunu pakankamai atsakomybės, kad galėčiau gerai dirbti ir toliau vykdyti savo darbą.

8. Diskusijos mūsų komandoje niekada neduoda jokių patenkinamų rezultatų.

1

2

3

4

5

6

Diskusijos mūsų komandoje visada duoda patenkinamus rezultatus.

9. Mes niekada nekalbame apie tai, ką komandos nariai mano apie komandos bendradarbiavimą.

1

2

3

4

5

6

Mes dažnai kalbame apie tai, ką komandos nariai mano apie komandos bendradarbiavimą.

10. Mes niekada nevertiname savo komandinio darbo.

1

2

3

4

5

6

Mes reguliariai vertiname savo komandinį darbą.

11. Mūsų komandos darbo ir kokybės lygis yra žemas.

1

2

3

4

5

6

Mūsų komandos darbo ir kokybės lygis yra aukštas.

12. Mūsų komandos nariai niekada nesidalija paruošta medžiaga arba žiniomis, reikalingomis mūsų darbui.

1

2

3

4

5

6

Mūsų komandos nariai dažnai dalijasi paruošta medžiaga arba žiniomis, būtinomis mūsų darbui.

13. Šioje grupėje man per daug taisyklių ir suvaržymų.

1

2

3

4

5

6

Šioje grupėje yra reikalingų taisyklių ir suvaržymų.

14. Komandos vadovas per dažnai ir per stipriai kontroliuoja mano darbą.

1

2

3

4

5

6

Komandos vadovas dirba gerai ir padeda man orientuotis.

 

Asmeninę atsakomybę už grupės darbą galima skatinti įvairiais būdais:

  • Išlaikant nedideles grupeles. Kuo mažesnė grupė, tuo didesnė kiekvieno nario atsakomybė.
  • Organizuojant individualų atsiskaitymą kiekvienam studentui. Tai būdas patikrinti, kaip kiekvienas dirbo grupėje.
  • Atsitiktinai parenkant vieną studentą iš grupės, kuris atliktą darbą žodžiu pristatytų visai auditorijai.
  • Stebint visas grupes ir fiksuojant, kaip dažnai kalba kiekvienas grupės narys.

·        Paskiriant vieną grupės narį tikrintoju, kuris paprašytų kiekvieno grupės nario nuosekliai pakomentuoti grupės darbo rezultatus.