Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/vhosts/im.asu.lt/libraries/import.php:1) in /var/vhosts/im.asu.lt/libraries/joomla/session/session.php on line 462

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/vhosts/im.asu.lt/libraries/import.php:1) in /var/vhosts/im.asu.lt/libraries/joomla/session/session.php on line 462
VERSLUMO UGDYMO PRAKTIKOS IVPMĮ KOKYBINIS VERTINIMAS

7. verslumo ugdymo praktikos IVPMĮ kokybinis vertinimas

Imitacinė verslo praktinio mokymo įmonė (IVPMĮ), suteikdama studentams supratimą apie darbo organizavimą įmonėje, atskleisdama komandinio darbo ypatumus, suteikdama mokymo procese labiausiai trūkstamas žinias bei leisdama pačiam studentui pildyti realią dokumentaciją, dirbti su atitinkama biuro technika ir programine įranga, sudarydama jiems įgauti praktinės verslo patirties, prisideda prie verslumo ugdymo. Atlikę praktiką imitacinėje įmonėje, studentai suvokia vidinius verslo įmonėje vykstančius procesus, išmoksta pildyti dokumentus, planuoti skyrių veiklą, kontroliuoti vykdomus projektus. Studentams suteikiama galimybė realizuoti savąjį kūrybinės veiklos potencialą įgyvendinant projektus, rengiantis dalyvauti verslo praktinio mokymo firmų mugėse. Studentų motyvaciją dirbti IVPMĮ lemia trys aukštesnio lygio poreikiai – pasiekimų poreikis, priklausymo grupei (bendrumo) poreikis bei valdžios poreikis.

Profesinio mokymo efektyvumo vertinimas yra daugiamatis procesas, apimantis įvairius žmogaus socialinės raidos bei ugdymo aspektus. Profesinio mokymo efektyvumo vertinimas pagrįstas žmogaus socialinės raidos koncepcijos principais:

·        Produktyvumu (žmogaus socialinės raidos požiūriu svarbus tiek gebėjimų ugdymas, tiek gebėjimų panaudojimas. Žmogui reikėtų sukurti tokią aplinką, kurioje jis galėtų visapusiškai atsiskleisti, įgytus gebėjimus produktyviai panaudoti kūrybinėje veikloje).

·        Lygybe (besimokantiesiems turi būti sudarytos vienodos sąlygos pasirinkti alternatyvas, turi būti suteiktos vienodos galimybės įgyti profesinę kompetenciją, praktinius įgūdžius ir bendruosius gebėjimus).

·        Didesnių galimybių suteikimu (studentams turi būti ne tik sudaromos galimybės naudotis pažangos pasiekimais, bet ir patiems kurti, siekti kokybiško mokymosi, aktyviai dalyvauti priimant sprendimus ir formuojant savo mokymosi tikslus).

·        Tolydumu (būti atsakingu už savo sprendimus ir išlaikyti gebėjimą užtikrinti gerovę bei pasirinkimo galimybes).

IVPMĮ praktika yra mokymosi procesas, kurio kokybei užtikrinti praktikos metu yra organizuojama praktikos priežiūra (atsakingas asmuo – praktikos vadovas). Praktikos pabaigoje studentas įvertina praktiką, užpildydamas praktinio mokymo organizavimo kokybės įvertinimo anketą (2 priedas).