3.2. UAB „Agroverslo korporacija“ veiklos pertvarkymas ir likvidavimas

Organizacija, kaip ir bet kuri kita sistema, tam tikru momentu atsiranda, vystosi, pasiekia savo aukščiausią gyvavimo tašką, dažnai persitvarko, silpsta ir nutraukia veiklą. Anksčiau ar vėliau, ilgiau ar trumpiau, bet organizacijos pereina visus šiuos etapus. Priverstinis organizacijos veiklos nutraukimas priklauso nuo daugelio veiksnių: vadovų kompetencijos, verslo idėjos, strateginių tikslų, darbuotojų ir pan. Organizacijos gyvavimo laikotarpiu gali būti išskirti keturi ciklai: 1) steigimasis ir verslo organizavimas; 2) verslo augimas; 3) verslo stabilumo palaikymas; 4) nuosmukis ir likvidavimas. Pradėjus mažėti pardavimų apimtimis, atsiradus finansinėms –ekonominėms problemoms, verslo sėkmė priklauso tik nuo vadovo ir jo komandos kompetencijos bei gebėjimų. Priešingu atveju gresia bankrotas ir verslo likvidavimas.

Siekiant funkcionuoti ir nepasiekti paskutinės stadijos, reikia nuolat planuoti, kontroliuoti ir analizuoti savo veiklą. Pastebėjus pirmuosius nuosmukio požymius, reikia kuo skubiau tikslinti strateginius tikslus, planus ir ieškoti galimybių stabilizuoti verslą. Tik tokiu būdu gali būti užtikrinamas organizacijos ilgaamžiškumas.

Korporacijos bei jos antrinių įmonių veikla yra tęstinė, t.y. atitinkamos įmonės darbuotojams baigus darbą įmonėje, ji nėra likviduojama, išskyrus atvejus, jeigu verslas yra nesėkmingas ir yra skelbiamas jo likvidavimas. Įmonė dirba šio vadovo 2 dalyje (arba kituose dokumentuose) numatytu darbo grafiku. Baigus darbą įmonėje, vadovas privalo užtikrinti, kad visi nebaigti darbai ir informacija būtų kokybiškai sutvarkyta ir perduota kitam vadovui. Atėjęs į įmonę naujas vadovas privalo susipažinti su Korporacijos ir valdomos įmonės dokumentais, identifikuoti nebaigtus darbus ir užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą. Jeigu identifikuojamos tam tikros veiklos ar finansinės problemos – teikiamas siūlymas Korporacijos vadovybei dėl įmonės veiklos pertvarkymo ar likvidavimo.

Atsižvelgiant į tai, kad Korporacijoje konkrečiai veiklos krypčiai steigiama atskira įmonė, gali būti atvejų, kai tokia veikla (verslo idėja) nepasiteisina ir reikia pertvarkyti įmonės veiklas (formuoti naują verslo idėją nekeičiant veiklos krypties, t.y. gamyba, prekyba, paslaugos ir pan.). arba likviduoti įmonę. Sprendimą dėl bendrovės veiklos pertvarkymo priima Korporacijos vadovybė, tvirtina Korporacijos prezidentas.

Įmonės veiklos pertvarkymas organizuojamas tokiais etapais:

1. Verslo idėjos formavimas ir verslo plano rengimas. Ši stadija yra pati pirmoji ir svarbiausia siekiant priimti sprendimą dėl veiklos pakeitimo.

2. Sprendimas dėl pavadinimo ar ženklo keitimo. Jeigu priimamas sprendimas keisti pavadinimą, prieš jį keičiant būtina apie tai pranešti viešai vieną kartą arba visiems kreditoriams raštu. Pavadinimas keičiamas keičiant steigimo dokumentus (žr. įmonės steigimas), kurie registruojami juridinių asmenų registre.

3. Kapitalo poreikio nustatymas. Reikia įvertinti, ar pakanka turimo kapitalo vykdyti naują veiklą.

4. Įstatų keitimas ir jų tvirtinimas. Įstatų keitimas apima tas pačias procedūras, kaip ir steigiant naują įmonę (žr. įmonės steigimas).

5. Dokumentų tvirtinimas notariškai. Dokumentų tvirtinimas notariškai organizuojamas taip pat, kaip ir steigiant naują įmonę (žr. įmonės steigimas).

Įvykdžius visus išvardintus etapus, įmonė gali pradėti vykdyti naują veiklą.

Įmonės likvidavimas gali būti apibrėžtas kaip įmonės pasibaigimo procedūra (išformavimas), kai jos veikla nutrūksta, o turtas parduodamas ir paskirstomas kreditoriams bei akcininkams. Sprendimas dėl įmonės likvidavimo turi būti gerai apsvarstytas ir įvertintas, kadangi nutrūkus veiklai, įmonės teisės bei pareigos nepereina kitoms bendrovėms. Sprendimą dėl įmonės likvidavimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas Korporacijos prezidento teikimu.

Įmonės likvidavimą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas bei LR akcinių bendrovių įstatymas. Likviduojant įmonę laikomasi tokių šio proceso etapų:

·        visuotiniame akcininkų susirinkime priimamas sprendimas likviduoti įmonę.

·        paskiriamas likvidatorius (vienas iš Korporacijos vadovų).

Priėmus sprendimą dėl įmonės likvidavimo ir paskyrus likvidatorių, įmonės valdymo organai netenka įgaliojimų, o jų teisės ir pareigos pereina paskirtam likvidatoriui. Reikia atkreipti dėmesį, kad visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliojimai išlieka. Svarbiausias likvidatoriaus tikslas – kaip galima greičiau ir kuo efektyviau nutraukti įmonės veiklą. Atlikęs visus reikiamus veiksmus, likvidatorius parengia ir patvirtina įmonės likvidavimo aktą. Atsiskaitęs su įmonės kreditoriais, perdavęs likusį turtą įmonės akcininkams, likvidatorius pateikia prašymą išregistruoti įmonę iš JAR (šiuo atveju atsakingam asmeniui už verslo vystymą).

Klausimai savikontrolei:

1.     Kas pirmiau: verslo idėja ar įmonės steigimas?

2.     Ką turi atspindėti UAB „Agroverslo korporacija“ misija, vizija, strateginis tikslas ir vertybinės nuostatos?

3.     Kuo skiriasi strateginis verslo planas nuo taktinio?

4.     Ką reikia žinoti renkantis įmonės pavadinimą?

5.     Kokioje institucijoje registruojama įmonė?

6.     Kokius veiksmus reikia atlikti gavus įmonės registravimo pažymėjimą?

7.     Kodėl gali būti vykdomas UAB „Agroverslo korporacija“ veiklos pertvarkymas?

8.     Kokius žinote įmonės veiklos pertvarkymo etapus?

9.     Kokie dokumentai reglamentuoja įmonės likvidavimą?